Een stapsgewijze handleiding voor kunstanalyse

Waarom we kunst bestuderen,

Vrijwel alle kunststudenten van de middelbare school maken praktisch werk naast het uitvoeren van kritische analyses van het werk van andere kunstenaars. Studenten kunnen compositietechnieken leren door het werk van anderen te analyseren. Ze kunnen dan experimenteren met deze technieken in hun eigen kunstwerk. Een van de beste manieren voor studenten om te leren is op deze manier.

tips voor kunstanalyse

Analyse is niet simpelweg zeggen “Ik vind dit leuk” of “Ik vind dit niet leuk” zonder enige rechtvaardiging of extra details te geven. Persoonlijke ideeën moeten worden gerechtvaardigd of op een andere manier worden uitgelegd.
Kunstwerkanalyse is niet hetzelfde als kunstbeschrijving. Studenten die hoge scores willen behalen, moeten verder gaan dan het voor de hand liggende uiten en acuut, persoonlijk inzicht inbrengen. Studenten moeten in staat zijn om informatie en ideeën te analyseren, evalueren en synthetiseren om hogere denkvaardigheden te tonen. Studenten kunnen een beredeneerde veronderstelling maken over de reden waarom kleur bijvoorbeeld is gebruikt om opzettelijk sterke contrasten te creëren in specifieke delen van een kunstwerk, misschien in een poging om de aandacht te vestigen op een brandpunt of om themaconcepten over te brengen.

Bespreek verschillende visuele aspecten en ontwerpprincipes.

Studenten specialiseren zich vaak in het schrijven over een of twee compositorische componenten terwijl ze de rest negeren, zoals in het geval dat ze zich uitsluitend concentreren op het gebruik van kleur in elk kunstwerk dat ze bestuderen. Als gevolg hiervan wordt de interpretatie van het kunstwerk beperkt, repetitief en ontoereikend. Indien nodig moeten studenten ervoor zorgen dat ze naast een verscheidenheid aan kunst- en ontwerpprincipes ook context en betekenis behandelen. De volgende onderzoeken zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat studenten een breed scala aan relevante onderwerpen analyseren.

Schrijf naast het besproken kunstwerk. vrijwel universeel,

Het bestudeerde stuk moet vergezeld gaan van een schriftelijke analyse, zodat het voor de kijker duidelijk is naar welk kunstwerk de analyse verwijst. Examinatoren zullen het daardoor gemakkelijker hebben om het schrijven te lezen en te evalueren.

Het visueel analyseren van afbeeldingen kan helpen bij het schrijven. Voor middelbare scholieren is het bijna altijd nuttig om schriftelijke informatie te vergezellen met schetsen, tekeningen en diagrammen die helpen bij het begrijpen en analyseren van het kunstwerk. Illustraties met pijlen die leidende lijnen aangeven, kunnen over illustraties worden gelaagd om compositieschetsen, blauwdrukken van de basisstructuur van een kunstwerk, ingewikkelde vergrotingen van kleine gebieden, experimenten die het gebruik van materiaal of methode nabootsen weer te geven, en andere dergelijke dingen. Een dergelijke visuele analyse is een cruciaal onderdeel van veel kunstenaarsstudies.